مسابقه کتابخوانی به مناسبت روز مهندس

نام و نام خانوادگی :
نام پدر :
شماره عضویت ( چهار رقم آخر ) :
شماره موبایل:
ساعت و تاریخ ثبت نام :
آی پی آدرس شما :

 

 

 

  الف ب ج د
۱ ) حضرت علی (ع) در خصوص آباد کردن زمین به استاندار خود چه فرمودند ؟
 
 
۲ ) در قرآن کریم گشایش در زندگی برای چه گروه هایی مطرح شده است؟
 
 
۳ ) حضرت ابراهیم(ع) درباره محل زندگی سکونت خانواده اش چه چیزهایی را از خداوند درخواست نمود؟
 
 
۴ ) مطابق آیه ۱۹ سوره مبارکه توبه با ارزش ترین اعمال نزد پرودگار چیست؟
 
 
۵ ) سفارش اسلام در خصوص پذیرش مسئولیت بر چه اساسی است
 
 
۶ ) تاکید قرآن کریم مبنی بر" عدم کم کاری" در کدام یک از عبارات زیر آمده است؟
 
 
۷ ) خانه با برکت به فرموده امام علی (ع) به چه ویژگی هایی ارتباط دارد؟
 
 
۸ ) امام سجاد (ع) دوستی و مصاحبت با چه کسانی را نهی فرموده است ؟
 
 
۹ ) قرآن در داستان اصحاب کهف کدام یک از ویژگی های مربوط به یک مسکن را اشاره نموده است ؟
 
 
۱۰ ) قرآن هوای بهشت را چگونه توصیف می نماید؟
 
 
۱۱ ) در خصوص ممنوعیت تبدیل کردن باغ به مسکن ، این روایت از کدام معصوم است که فرمودند "
درختان را قطع نکنید زیرا خداوند بر شما عذاب می فرستد ؛ ؟
 
 
۱۲ ) در قرآن کریم کوه ها به چه چیزی تشبیه شدند تا موجب آرامش زمین شوند؟
 
 
۱۳ ) توصیه امام صادق (ع) در خصوص پوشاندن دیوارهای خانه چیست؟
 
 
۱۴ ) بنا بر روایات نگهداری کدام حیوان در خانه ، موجب می شود فرشتگان در آن خانه حاضر نشوند؟
 
 
۱۵ ) رفتار پیامبر اسلام زمانی که می خواستند وارد خانه کسی شوند چگونه بود؟
 
 
۱۶ ) پیامبر اسلام فرمودند با............ خانه های خود را نورانی کنید و نگذارید خانه هایتان مثل قبر خاموش شود؟.
 
 
۱۷ ) در دعای حضرت ابراهیم در آیه 37 سوره ابراهیم در خصوص انتخاب مسکن به چه ویژگی هایی اشاره شده است؟
 
 
 
۱۸ ) قرآن کریم در کدام آیه از نعمت های خدادادی همانند سنک کوه و خاک نرم زمین برای ساخت مسکن یاد نموده است؟.
 
 
۱۹ ) به فرموده قرآن کریم در کدام منطقه روزی از همه جا می رسد؟
 
 
۲۰ ) امام سجاد در صحیفه سجادیه برای کدام یک از گروه ها دعای ویژه ای دارد؟
 
 
۲۱ ) ؟به فرموده قرآن کریم یکی از جنایات فرعون این بود که ...........
 
 
۲۲ ) خداوند در سوره اعراف آیه 31 به مومنان توصیه می کند تا هنگام رفتن به مسجد چه چیزی با خود ببرند؟
 
 
۲۳ ) تعریف قرآن از زندگی قوم سبا ، بر چه موضوعی در شهرسازی تاکید دارد؟
 
 
۲۴ ) قرآن کریم در سوره سجده آیه 26 کدام مورد را یکی از بهترین معلم های انسان می داند؟
 
 
۲۵ ) حضرت زهرا(س) فلسفه نماز را چه عنوان فرمودند؟
 
 
۲۶ ) این فرموده امام علی (ع) در دعای کمیل دلالت بر چه موضوعی دارد؟ وَ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقيبَ عَلَىَّ مِنْ وَرائِهِمْ وَ الشَّاهِدَ لِما خَفِىَ عَنْهُمْ
 
 
۲۷ ) کلمه طیب در قرآن به چه مواردی اطلاق نشده است؟
 
 
۲۸ ) اولین اقدامی که پیامبر اسلام پس از هجرت به مدینه انجام داد چه بود؟
 
 

 

 

.