مسابقه کتابخوانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

نام و نام خانوادگی :
نام پدر :
شماره عضویت ( چهار رقم آخر ) :
شماره موبایل:
ساعت و تاریخ ثبت نام :
آی پی آدرس شما :

 

 

 

  الف ب ج د
۱ ) علت زنده به گور کردن دختران در دوران قبل از اسلام چه بود؟
 
 
۲ ) کدام لقب دختر نبی مکرم اسلام از شهرت بیشتری برخوردار است؟
 
 
۳ )به فرموده پیامبر اکرم چرا حضرت زهرا(س) را فاطمه نامیدند؟
 
 
۴ عبارت " کسی راستگوتر از فاطمه (س) ندیدم جز پدرش" از کیست؟
 
 
۵ ) روایت " خدا از خشم فاطمه (س) به خشم می آید " از کدام معصوم است؟
 
 
۶ ) کدام غزوه حشمت سران قریش را از بین برد؟
 
 
۷ )پیامبر اسلام چه چیزی را مهریه حضرت زهرا (س) قرار داد؟
 
 
۸ ) علت شکست در جنگ احد چه بود؟
 
 
۹ ) کدام جمله از امام علی (ع) است؟
 
 
۱۰ ) فدک در نزدیک کدام منطقه بود و علت واگذاری آن به پیامبر اسلام چه بود؟
 
 
۱۱ ) پیامبر در پاسخ فردی که گفت "ای پیامبر خدا من دروغگو، بدزبان و بسیار خواب هستم"، چه فرمودند؟
 
 
۱۲ ) بخاری در صحیح خود می نویسد صدیقه کبری (س) از چه زمان و تا کی با خلیفه اول صحبت ننمودند؟
 
 
۱۳ ) فدک در چه سالی و توسط چه کسی به فرزندان فاطمه (س) برگردانده شد؟
 
 
۱۴ ) قدیمی ترین سند خطبه بلیغ حضرت زهرا (س) نخستین بار توسط چه کسی و در چه کتابی آمده است؟
 
 
۱۵ )حضرت فاطمه (س) کدامیک از آیات زیر را برای اثبات اینکه از پدر خود ارث می برند، عنوان نمود؟
 
 
۱۶ )قرآن کریم از کدامیک از عادات عرب تعبیر به حمیت جاهلی کرده است؟
 
 
۱۷ ) به چه دلیل محل قبر حضرت زهرا (س) ناشناخته است؟
 
 
 
۱۸ ) قصیده تائیه اثر کدامیک از شعرای زیر است؟
 
 
۱۹ ) پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) اولین کسی که خواست از حضرت فاطمه (س) و امام علی (ع) بیعت بگیرد که بود؟
 
 
20 ) کدام عبارت از سخنان حضرت زهرا(س) در بستر بیماری به برخی عیادت کنندگان است؟
 
 

 

 

.