دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
سامانه ثبت نام بیمه تامین اجتماعی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

سامانه ثبت نام بیمه تامین اجتماعی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

دریافت فایل » بخشنامه بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

توجه ! 

فرم ثبت نام اعضای کاردان و کارشناس متفاوت میباشد. پس دقت نمایید.


جهت ثبت نام در سامانه بیمه در صورتیکه نظام کاردانی هستید ؟ اینجا را کلیک کنید

 

جهت ثبت نام در سامانه بیمه در صورتیکه عضو نظام مهندسی هستید ؟ اینجا را کلیک کنید.