دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
لیست آزمایشگاه های دارای صلاحیت بتن
لیست آزمایشگاه های فنی دارای پروانه اشتغال به کار
پيش نويس شيوه نامه پيمانکار جزء ساختار (تاسيسات مکانيکي و برقي) جعلی است
اطلاعیه در خصوص تعیین محل نصب کنتور
ممنوعیت استفاده از مصالح قابل اشتعال در نمای ساختمان ها
الزام به انتخاب آزمایشگاه دارای صلاحیت جهت انجام آزمایش های بتن
دقت در مورد شرکت های تعاونی اعضا به دلیل استقلال از سازمان مورد تاکید واقع شد
لیست آخرین تغییرات اعضای امتیاز آور شرکت های فنی آزمایشگاهی
اصلاحیه ویرایش سال 92 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان
لیست واحدهای تولیدی بتن با رده های مقاومتی مختلف
تسهیل در امر صدور پروانه اشتغال به کار
استقرار دبيرخانه دائمي مسابقات طراحي معماري و شهرسازي در وزارت راه و شهرسازي
آیین نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی
اصلاحیه شماره یک ویرایش سال 1392 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
استانداردهای اجباری ساختمانی واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد