دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره دوره هشتم
فرایند برگزاری انتخابات هیات مدیره سازمان
شیوه نامه تبلیغات انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان
اسامی داوطلبان هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی قم
12 مهرماه زمان برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی قم
رقابتی سالم در میان کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان قم
آگهی دعوت از نامزد های عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی قم
معرفی اعضای هیات اجرایی و نظارت انتخابات هیات مدیره سازمان
نظام‌نامه انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان ابلاغ شد