دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
الزام نامگذاری انباری ها، پارکینگ ها و واحدهای مسکونی و غیرمسکونی و غیره در نقشه ها
گردش کار ارائه نقشه سازه نگهبان و جزییات اجرایی تثبیت گود در ساختمانهای دارای زیرزمین
انتقال انتخاب آزمایشگاه بتن از مرحله معرفی ناظر به مرحله شروع به ساخت
ممنوعیت احداث هرگونه سازه بر روی دستگاه پله بام به عنوان اتاقک آسانسور
ابلاغ قرارداد ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی در زمینه بتن
چک لیست ضوابط مناسب سازی ساختمانها برای معلولان
شروع بازدیدهای گروه نظارت سازمان در راستای پایش مجریان ذیصلاح
ابلاغیه سازمان در خصوص عدم تایید استحکام بنا
ابلاغیه در خصوص نظارت مستمر بر عملیات اجرای ساختمان
گردش کار ارائه نقشه سازه نگهبان و جزییات اجرایی تثبیت گود در ساختمانهای دارای زیرزمین
ابلاغ تعیین میزان حریم زمینی و حداقل هوایی خطوط توزیع فشار متوسط
فرخوان اعلام آمادگی جهت اخذ گواهینامه بهسازی لرزه ای
ابلاغ قرار داد همسان نظارت بر لوله کشی گاز ساختمان
نحوه تکمیل کاربرگ همکاری نظارت (در خصوص مشمولین ذکر شده)
فراخوان تکمیل کاربرگ همکاری در بخش نظارت