دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
لیست واحدهای تولیدی بتن آماده دارای پروانه استانداردتا 15 اردیبهشت 98
چک لیست ضوابط مناسب سازی ساختمانها برای معلولان
اعتبارنامه های اعضای دوره هشتم هیات مدیره نظام مهندسی قم اعطا شد
استانداردهای ملی در زمینه پلکان های برقی و پیاده روهای متحرک
فایل ویرایش جدید دفترچه اطلاعات فنی و ملکی ساختمان
ابلاغیه شرکت توزیع نیروی برق استان در خصوص رعایت فاصله مجاز از شبکه فشار متوسط وفشار ضعیف
انتشار پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه) برای نظرخواهی
ابلاغ ویرایش جدید مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فرآورده های ساختمانی)
روش های استعلام صحت و اعتبار علامت استاندارد
الزام نامگذاری انباری ها، پارکینگ ها و واحدهای مسکونی و غیرمسکونی و غیره در نقشه ها
گردش کار ارائه نقشه سازه نگهبان و جزییات اجرایی تثبیت گود در ساختمانهای دارای زیرزمین
انتقال انتخاب آزمایشگاه بتن از مرحله معرفی ناظر به مرحله شروع به ساخت
ممنوعیت احداث هرگونه سازه بر روی دستگاه پله بام به عنوان اتاقک آسانسور
ابلاغ قرارداد ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی در زمینه بتن
شروع بازدیدهای گروه نظارت سازمان در راستای پایش مجریان ذیصلاح