دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
لیست آزمایشگاه های دارای صلاحیت بتن
لیست آزمایشگاه های فنی دارای پروانه اشتغال به کار
اعلام فهرست آزمایشگاه های دارای صلاحیت در زمینه آزمایش بلوک های پلی استایرن سقفی
لیست آخرین تغییرات اعضای امتیاز آور شرکت های فنی آزمایشگاهی
لیست واحدهای تولیدی بتن با رده های مقاومتی مختلف
اصلاحیه شماره یک ویرایش سال 1392 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
جدول واحدهای تولیدی بتن با حداکثر رده مقاومتی مجاز
دستور العمل بارگذاری و طراحی ساختمانها و حداقل ضوابط مربوطه
جلسه عمومی گروه تخصصی عمران برگزار شد
جلسه عمومی مهندسان عمران سازمان برگزار شد
دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوک
جلسه عمومی گروه تخصصی عمران برگزار شد
لغو فرم تاییدیه مهندس ناظر جهت صدور استاندارد آسانسور