دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
آیین تعزیه خوانی و توزیع غذا به نفع نیازمندان برگزار شد
آیین تعزیه خوانی و توزیع غذا به نفع نیازمندان برگزار شد
کمیسیون بانوان برنامه منسجمی برای اهداف مد نظر خود داشته باشد
اعضای کمیته مشورتی بانوان سازمان نظام مهندسی قم
نظام نامه کمیسیون مشورتی بانوان سازمان نظام مهندسی