دسته بندی ها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
زمانبندی کلاس های توجیهی گروه نهم
فراخوان ثبت نام در کارگاه های آموزشی بمناسبت روز مهندس
دوره آموزشی طراحی تاسیسات برق اتاق دیزل و برق اضطراری
فراخوان سمینار گزارش نویسی ویژه مهندسان عمران
فراخوان سمینار گزارش نویسی ویژه مهندسان معماری
فراخوان ثبت نام در دوره های آموزشی رشته مکانیک
فراخوان دوره آموزشی اندازه گیری در مهندسی مکانیک
ارسال مقاله به کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
مشارکت در بازنگری ویرایش سال 1392 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان
فراخوان دوره آموزشی طراحی تاسیسات برقی مورد استفاده در بیمارستانها