دسته بندی ها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
فراخوان سمینار آموزشی آشنایی با مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان
برنامه زمانی دوره های ارتقاءپایه نظام مهندسی جهاد دانشگاهی واحد قم
سمینار آموزشی نیلینگ، مبانی گودبرداری و سازه نگهبان
سمینار آموزشی متره و برآورد برگزار شد
فراخوان سمینار طراحی و اجرای دودکش
فراخوان دوره آموزشی طراحی و اجرای استخر،سونا و جکوزی
سمینار آموزشی گرمایش از کف برگزار شد
بت نام و شرکت در نشست علمی با موضوع تغییرات مبحث 9
فراخوان سمینار آموزشی متره و برآورد
سمینار آموزشی مقاوم سازی لرزه ای سازه ها برگزار شد