دسته بندی ها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
فراخوان سمینار آموزشی کاربرد میراگرها برای استهلاک انرژي زلزله
سمینار آموزشی اصول بازرسی جوش برگزار شد
فراخوان اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
سمینار آموزشی افزودنی های بتن برگزار شد
سمینار گودبرداری و سازه های نگهبان برگزار شد
سمینار آموزشی آشنایی با مسائل حقوقی در نظارت برگزار شد
فراخوان اولين همايش شهرهای خلاق و توسعه پايدار
فراخوان ثبت نام در سمینار آموزشی افزودنیهای بتن
فراخوان سمینار آموزشی آشنایی با مسائل حقوقی در نظارت
زمانبندی کلاس های توجیهی گروه شش