دسته بندی ها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
فراخوان ثبت نام در دوره آموزشی آشنایی با شبکه های کامپیوتری PASSIV
فراخوان ثبت نام و شرکت در دوره آموزشی نکات سازه ای در طراحی معماری
فراخوان ثبت نام بازدید از بخش انرژی و تاسیسات شرکت گیتی پسند
فراخوان ثبت نام و شرکت در سمینار گزارش نویسی
سمینار آموزشی طراحی و اجرای سقف های کامپوزیت عرشه فولادی برگزار شد
دوره آموزشی بررسی دستورالعمل طراحی بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش چهارم
فراخوان سمینار آموزشی طراحی و اجرای سقف های کامپوزیت عرشه فولادی
فراخوان ثبت نام ثبت نام و شرکت در سمینار گزارش نویسی
زمانبندی کلاس های گروه دو
فراخوان ثبت نام دوره تفکیک آپارتمانها ( نوبت دوم)