فراخوان سمینار آموزشی مقاوم سازی لرزه ای سازه ها
فراخوان سمینار آموزشی گرمایش از کف
جدول زمان بندی گروه 5 کلاسهای توجیهی
فراخوان دوره آموزشی طراحی سیستمهای توزیع و پست پاساژ
فراخوان ثبت نام دوره تفکیک آپارتمانها ( نوبت اول)
جدول زمانبندی گروه 4
فراخوان ثبت نام دوره آموزشی ارتینگ و اصول ایمنی در تاسیسات برقی
زمانبندی ادامه کلاس های توجیهی گروه سه دوره تیرماه 93
فراخوان ثبت نام بازدید اعضای سازمان از نمایشگاه صنعت ساختمان تهران
زمانبندی کلاس های توجیهی گروه سه