دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
فراخوان بازدید کارخانه مازی نور آمل
فراخوان بازدید نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
فراخوان سمینار آموزشی "آشنایی با نکات اجرایی و نظارتی در پروژه های آسفالتی "
فراخوان ثبت نام دوره آموزشی "آشنایی با گزارش نویسی نظارت تاسیسات برق"
دوره آموزشی "سنگدانه های مورد استفاده در بتن ، استانداردها و آزمون ها "
فراخوان ثبت نام دوره آموزشی "تفسیر نتایج آزمایشگاهی بتن و میلگرد "
فراخوان ثبت نام دوره آموزشی "طراحی برق ساختمان های صنعتی و نیمه صنعتی "
فراخوان دوره آموزشی تشریح ضوابط تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران
دوره آموزشی "تشریح آیین نامه تشخیص صلاحیت (رتبه بندی) مشاوران و پیمانکاران "
شرکت رایگان اعضای سازمان در دوره های آموزشی دستگاه های اجرایی استان
دوره آموزشی بخشنامه تجمیع شده راه و باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن
ثبت نام دوره آموزشی "معاینه فنی موتورخانه مطابق استاندارد ملی 16000 "
برگزاری دوره آموزشی روش های اجرا و نظارت بر بتن های غلطکی
ثبت نام دوره آموزشی آشنایی با حفاظ ساختمانها در برابر صاعقه
فراخوان ثبت نام دوره آموزشی آشنایی پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ ( معرفی نکات اجرایی و طراحی )