دسته بندی ها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
فراخوان سمینار طراحی و اجرای دودکش
فراخوان دوره آموزشی طراحی و اجرای استخر،سونا و جکوزی
سمینار آموزشی گرمایش از کف برگزار شد
بت نام و شرکت در نشست علمی با موضوع تغییرات مبحث 9
فراخوان سمینار آموزشی متره و برآورد
سمینار آموزشی مقاوم سازی لرزه ای سازه ها برگزار شد
فراخوان سمینار آموزشی مقاوم سازی لرزه ای سازه ها
فراخوان سمینار آموزشی گرمایش از کف
جدول زمان بندی گروه 5 کلاسهای توجیهی
فراخوان دوره آموزشی طراحی سیستمهای توزیع و پست پاساژ