دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
فراخوان ثبت نام در سمینار آموزشی نکات محاسباتی و اجرایی نیلینگ
فراخوان ثبت نام در سمینار آموزشی نکات محاسباتی و اجرایی نیلینگ
سی دی های آموزشی سمینارهای فصل بهار-95
برنامه زمانی دوره های ارتقاءپایه نظام مهندسی جهاد دانشگاهی واحد قم تابستان 95
فراخوان ثبت نام دوره های رشته مکانیک و عمران
فراخوان ثبت نام و شرکت در دوره آموزشی ArcGis
ثبت نام و شرکت در دوره آموزشی سیستم های جریان ضعیف
فراخوان بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر تهران
فراخوان ثبت نام دوره آموزشی نرم افزار 3D Max و Viray
سرفصل های دوره های آموزشی آموزشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور
فراخوان کنفرانس انرژی بادی ایران
بازدید اعضای رشته معماری و مکانیک از مصلی اصفهان
سمینار تفسیر مبحث نهم مقررات ملی ساختمان برگزار شد
فراخوان ثبت نام و شرکت دز دوره آموزشی طراحی سازه های بتنی با شکل پذیری وِیژه
فراخوان شرکت در سمینار تفسیر مبحث نهم مقررات ملی ساختمان