جدول زمانبندی گروه 4
فراخوان ثبت نام دوره آموزشی ارتینگ و اصول ایمنی در تاسیسات برقی
زمانبندی ادامه کلاس های توجیهی گروه سه دوره تیرماه 93
فراخوان ثبت نام بازدید اعضای سازمان از نمایشگاه صنعت ساختمان تهران
زمانبندی کلاس های توجیهی گروه سه
فراخوان سمینار تخصصی محافظت در برابر آتش و گواهینامه های فنی
فراخوان سومین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان
فراخوان ثبت نام در اولين كارگاه آموزشي تربيت مربي مديريت بحران هاي طبيعي
فراخوان دوره جامع نظارت و اجرا
فراخوان آشنایی با ضوابط طراحی و نظارت سیستم برق بیمارستان