ابلاغ قرارداد ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی در زمینه بتن

با توجه به اینکه به استناد ردیف ب از بند 2 – 7 – 1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تنظیم روابط بین شاغلان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان از طرق مختلف از جمله تنظیم قراردادهای یکسان مورد عمل ، یکی از وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان محسوب می شود، به پیوست ویرایش جدید قرارداد مصوب هیئت مدیره که طی نامه شماره 4603/95/ص مورخ 4/7/95 به تمامی آزمایشگاه ها ابلاغ گردیده است جهت ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی در زمینه بتن ارسال می گردد.

بدیهی است انجام هرگونه خدمات مهندسی بدون انعقاد قرارداد به استناد بند 21 از تخلفات انظباطی ماده 91آئین نامه اجرای قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان تخلف محسوب شده و مشمول مجازات انتظامی خواهد بود.

لازم به ذکر است از تاریخ 96/10/15 الزام به انتخاب آزمایشگاه به مرحله شروع به ساخت انتقال خواهد یافت ، لذا نیاز است قراردادهای پیوست صرفاً با مالکانی منعقد گردد که در زمان شروع به ساخت ملزم به انتخاب آزمایشگاه می گردند.
 

 فایل قرار داد ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه بتن

کد خبر 424

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 10 =