نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره دو)

پس از بررسی های به عمل آمده مشخص شد برخی از عیوب در پروژه های مختلف دارای فراونی بیشتری می باشد ؛ لذا جهت انجام اقدامی آموزشی با اهداف فوق الذکر برخی از این موارد جهت بهره برداری ارائه می گردد.

یکی از مهمترین وظایف هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان وفق بند 5 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی اعضا می باشد.
در این راستا هیئت مدیره محترم سازمان نظام مهندسی استان قم نسبت به تشکیل گروهی 9نفره متشکل از نمایندگان تمامی رشته ها اقدام کرده است که در این زمینه هیئت مدیره را یاری می کنند.
براساس ساختار گروه نظارت، مصوب هیئت مدیره  ، یکی از وظایف این گروه تشکیل گروههای بازدید، بازدید موردی و اعزام تیمهای نظارتی جهت بازدید از کلیه پروژه های ساختمانی در محدوده استان و اعلام نظر در خصوص کبفیت ارائه خدمات مهندسی به هیئت مدیره محترم می¬باشد.در همین راستا این گروه از تاریخ 27/01/93 .نسبت به تشکیل تیمهای نظارتی و انجام بازدیدهای میدانی اقدام کرده است.
از آنجایی که یکی از مهمترین اهداف این گروه در برنامه ریزی این بازدیدها بالابردن کیفیت ساخت و ساز در استان و همچنین کمک به اعضا جهت ارائه هرچه بهتر خدمات مهندسی بوده است پس از انجام بازدید، نتایج ارائه شده توسط تیمهای نظارتی مورد بررسی قرار می گیرد.
پس از بررسی های به عمل آمده مشخص شد برخی از عیوب در پروژه های مختلف دارای فراونی بیشتری می باشد ؛ لذا جهت انجام اقدامی آموزشی با اهداف فوق الذکر برخی از این موارد جهت بهره برداری ارائه می گردد:

ــــــــــــــــــــــــــــ

اجزای تشکیل دهنده سقف تیرچه بلوک


تیرچه ها در سه مرحله تحت بارگذاری قرار می‌گیرند:
الف) مرحله اول: تیرچه در مرحله حمل و نقل، بار ناشی از وزن خود را تحمل می‌کند.
ب) مرحله دوم: تیرچه در زمان اجرای سقف و به تنهایی، بار مرده ناشی از اجزای سقف(وزن تیرچه، بلوک و بتن پوششی درجا) و همچنین بارهای حین اجرا را بین تکیه‌گاه‌های موقت(شمع‌بندی‌ها) تحمل می‌کند. این مرحله تا قبل از حصول مقاومت بتن ریخته شده می‌باشد.
ج) مرحله سوم: این مرحله در تیرچه، پس از حصول مقاومت بتن ریخته شده فرا می‌رسد. در این مرحله، تکیه‌گاه‌های موقت برداشته شده و تیرچه به عنوان عضو کششی مقطع T شکل، بار ناشی از بارهای مرده و زنده در هنگام بهره‌برداری را تحمل می‌کند.


تیرچه پیش ساخته خرپایی برای تحمل سه گانه بارگذاری ذکر شده، از اجزای زیر تشکیل شده است:


1- آرماتورهای کششی (آرماتور زیرین خرپا باید قادر به تحمل نیروی کششی(حاصل از لنگر خمشی) ناشی از بارگذاری های فوق باشد.)
2-آرماتورهای عرضی(همانند عضو مورب خرپا عمل کرده و به کمک اعضای کششی زیرین و بالایی، ایستایی لازم را جهت تحمل وزن خود تیرچه هنگام حمل و نقل تأمین و پیوستگی لازم را بین آرماتور کششی خرپا و بتن پوششی(درجا) ایجاد می‌کنند. علاوه بر آن، قسمتی از نیروی برشی تیرT شکل نیز توسط آرماتورهای عرضی تحمل می‌شود.)
3- آرماتور بالایی(به‌عنوان عضو بالایی خرپا عمل کرده و به کمک دیگر اعضای خرپا، وزن تیرچه را به هنگام حمل و نقل و همچنین وزن مرده سقف را در فاصله بین دو تکیه‌گاه موقت به هنگام قالب‌بندی و بتن‌ریزی و قبل از حصول مقاومت بتن پوششی، تحمل می‌نماید. در مرحله سوم بارگذاری تیرچه، اگر آرماتور بالایی در ضخامت بتن پوششی و بالاتر از سطوح بلوک‌ها قرار گیرد، در نقش آرماتور افت و حرارت مقطع مرکب سقف عمل می‌کند. از وظایف دیگر آرماتورفوقانی تیرچه‌ها کمک به کم شدن افت دراز مدت در تیرچه‌ها می‌باشد.)
4-بتن پاشنه تیرچه(قبل از نصب بتن‌ریزی می‌شود و برای تأمین تکیه گاه بلوک‌ها به عنوان قالب دائمی و نیز برای پرهیز از قالب بندی قسمت زیرین بکار می‌رود- نوع بتن و ضخامت پوشش بتن روی آرماتورهای کششی، تأثیر زیادی در مقاومت سقف در مقابل خوردگی و آتش‌سوزی دارد– در صورتیکه بتن پاشنه تیرچه، معیوب و شکسته باشد، باید آن تیرچه را از محل عیب به دو تیرچه کوتاه‌تر تقسیم نمود و یا نسبت به خرد کردن کامل بتن پاشنه و بتن‌ریزی مجدد آن اقدام کرد.)

5-آرماتورهای تقویتی(در صورتی‌که دو عدد آرماتورکششی پایینی برای تحمل لنگر حداکثر در وسط دهانه کافی نباشد، باید آرماتورهای دیگری را در داخل خرپای فلزی تعبیه کرد. )
6- آرماتور کمکی اتصال(به منظور مهارکردن آرماتورهای کششی و امکان استقرار بیش از دو آرماتورکششی در پاشنه تیر)

با توجه به موارد فوق،میلگرد کششی یکی از اصلی‌ترین ارکان تیرچه می‌باشد که نقش به سزایی در تحمل بارهای وارده (نیروی کششی حاصل از لنگر خمشی ناشی از بارگذاری سه‌گانه فوق‌الذکر) دارد که علی‌رغم تأکید مکرر نشریه 543 (دستورالعمل طراحی و اجرای سقف‌های تیرچه و بلوک) بر عدم آسیب دیدگی و شکستگی بتن پاشنه (بند 4 فوق‌الذکر) جهت محافظت از میلگردهای کششی، متأسفانه در تعداد قابل توجهی از پروژه‌های بازدید شده توسط تیم‌هاینظارتی گروه نظارت سازمان مشاهده می‌شود جهت اتصال آویز، بتن پاشنه تیرچه تعمدا شکسته شده و به میلگرد کششی که اصلی‌ترین رکن تیرچه می‌باشد جوش می‌شود. که این عمل علاوه بر تغییر خصوصیات مکانیکی و کاهش سطح  مقطع میلگرد، زمینه را برای خوردگی میلگردها مهیا می‌کند.

   

نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره دو)

نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره دو)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره دو)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره دو)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره دو)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره دو)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره دو)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره دو)

نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره دو)

نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره دو)

اجرای آویز بدون اتصال به میلگردهای کششی

نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره دو)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره دو)
کد خبر 428

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 9 =