نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره سه)

از آنجایی که یکی از مهمترین اهداف این گروه در برنامه ریزی این بازدیدها بالابردن کیفیت ساخت و ساز در استان و همچنین کمک به اعضا جهت ارائه هرچه بهتر خدمات مهندسی بوده است پس از انجام بازدید، نتایج ارائه شده توسط تیمهای نظارتی مورد بررسی قرار می گیرد.

یکی از مهمترین وظایف هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان وفق بند 5 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی اعضا می باشد.

در این راستا هیئت مدیره محترم سازمان نظام مهندسی استان قم نسبت به تشکیل گروهی 9نفره متشکل از نمایندگان تمامی رشته ها اقدام کرده است که در این زمینه هیئت مدیره را یاری می کنند.

براساس ساختار گروه نظارت، مصوب هیئت مدیره  ، یکی از وظایف این گروه تشکیل گروههای بازدید، بازدید موردی و اعزام تیمهای نظارتی جهت بازدید از کلیه پروژه های ساختمانی در محدوده استان و اعلام نظر در خصوص کبفیت ارائه خدمات مهندسی به هیئت مدیره محترم می¬باشد.در همین راستا این گروه از تاریخ 27/01/93 .نسبت به تشکیل تیمهای نظارتی و انجام بازدیدهای میدانی اقدام کرده است.
از آنجایی که یکی از مهمترین اهداف این گروه در برنامه ریزی این بازدیدها بالابردن کیفیت ساخت و ساز در استان و همچنین کمک به اعضا جهت ارائه هرچه بهتر خدمات مهندسی بوده است پس از انجام بازدید، نتایج ارائه شده توسط تیمهای نظارتی مورد بررسی قرار می گیرد.
پس از بررسی های به عمل آمده مشخص شد برخی از عیوب در پروژه های مختلف دارای فراونی بیشتری می باشد ؛ لذا جهت انجام اقدامی آموزشی با اهداف فوق الذکر برخی از این موارد جهت بهره برداری ارائه می گردد:

 کلاف میانی

برای تقویت دیافراگم افقی ساختمان در امتداد عمود بر امتداد تیرچه ها و برای توزیع یکنواخت بار روی سقف تیرچه و بلوک و همچنین در محل هایی که بار منفرد موجود باشد، کلاف میانی بتنی که جهت آن عمود بر جهت تیرچه هاست در سقف تعبیه می‌شود.
عملکرد کلاف میانی، جلوگیری از پیچش تیرچه‌ها(تیرهای T شکل) و همچنین توزیع یکنواخت بار روی سقف تیرچه و بلوک است.

نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره سه)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره سه)

 

 

حداقل عرض کلاف میانی برابر عرض بتن پاشنه یک تیرچه(چنانچه از تیرچه دوبل استفاده شود، می بایست عرض حداقل برابر عرض تیرچه دوبل رعایت گردد) و ارتفاع آن برابر ارتفاع سقف خواهدبود.

نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره سه)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره سه)

 

نحوه اجرای کلافهای عرضی باید بگونه ای باشد که هم میلگردهای آن در دو انتها در پوترهای دو طرف دهانه با قلاب انتهایی مهار گردد و هم در صورت وصله میلگردهای آن، طول اورلب در آنها تأمین گردد. لازم است میلگردهای فوقانی و تحتانی کلافهای عرضی هم در فواصل حداکثر یک متری با سنجاقک 8Ø بهم دوخته میشوند.

نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره سه)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره سه)

متأسفانه در بازدیدهای انجام شده توسط تیم های نظارتی گروه نظارت مشاهده می شود تعداد زیادی از پروژه ها کیفیت اجرای کلاف های عرضی مناسب نیست و عرض و امتداد آنها رعایت نمی گردد لذا نیاز است ناظرین محترم نسبت به نظارت دقیق جهت اجرای صحیح این قسمت از سازه اهتمام ورزند.

نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره سه)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره سه)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره سه)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره سه)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره سه)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره سه)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره سه)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره سه)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره سه)

کد خبر 429

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =