اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
سلام علیکم
با احترام، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از دیر باز یکی از استانهای پیشرو در زمینه ارائه خدمات بیمه ای به جامعه مهندسی استان بوده است. در این راستا و به منظور راهنمایی هر چه بیشتر اعضا، گزارشی حاصل 360 نفر ساعت و بررسی بیش از 2100 برگه آماده گردیده است که استفاده آنرا به همه اعضاء توصیه می گردد.


پاسخ به سوالات کوتاه زیر و نیز ارائه نظرات ارزشمند شما تکمیل کننده این طرح برای خانواده نظام مهندسی خواهد بود؟
   
سوال 1-  مهندس گرامی بیشتر تمایل استفاده از مزایای بیمه عمر و حوادث می باشید؟
سوال 2- مهندس گرامی بیشتر تمایل استفاده از مزایای بیمه سرمایه گذاری (بازنشستگی و مستمری بگیر) می باشید؟
سوال 3- مهندس گرامی بیشتر تمایل استفاده از بیمه عمر و پس انداز می باشید؟
سوال 4- هر سه مورد برای اینجانب اهمیت یکسان دارد؟ (بیمه عمر+سرمایه گذاری+پس انداز)
سوال5- جنسیت : 
سوال6- سن :
نظرات و پیشنهادات: