نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره یک)

یکی از مهمترین وظایف هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان وفق بند 5 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی اعضا می باشد.

در این راستا هیئت مدیره محترم سازمان نظام مهندسی استان قم نسبت به تشکیل گروهی 9نفره متشکل از نمایندگان تمامی رشته ها اقدام کرده است که در این زمینه هیئت مدیره را یاری می کنند.

براساس ساختار گروه نظارت، مصوب هیئت مدیره  ، یکی از وظایف این گروه تشکیل گروههای بازدید، بازدید موردی و اعزام تیمهای نظارتی جهت بازدید از کلیه پروژه های ساختمانی در محدوده استان و اعلام نظر در خصوص کبفیت ارائه خدمات مهندسی به هیئت مدیره محترم می¬باشد.در همین راستا این گروه از تاریخ 93/01/27 .نسبت به تشکیل تیمهای نظارتی و انجام بازدیدهای میدانی اقدام کرده است.

از آنجایی که یکی از مهمترین اهداف این گروه در برنامه ریزی این بازدیدها بالابردن کیفیت ساخت و ساز در استان و همچنین کمک به اعضا جهت ارائه هرچه بهتر خدمات مهندسی بوده است پس از انجام بازدید، نتایج ارائه شده توسط تیمهای نظارتی مورد بررسی قرار می گیرد.
پس از بررسی های به عمل آمده مشخص شد برخی از عیوب در پروژه های مختلف دارای فراونی بیشتری می باشد ؛ لذا جهت انجام اقدامی آموزشی با اهداف فوق الذکر برخی از این موارد جهت بهره برداری ارائه می گردد:

1)در صورت بروز افزایش یا الحاق هرگونه اعیانی به هرمیزان، به سازه اصلی، می بایستی اجرا بر اساس دستور فنی اخذ شده از طرف مهندس محاسب باشد. بدیهی است در صورتی که مالک اقدام به تخلفات از این دست می کند(با تادیه طراح یا بدون اخذ آن) میبایست در اسرع وقت و به روز به مرجع صدور پروانه توسط ناظر پروژه گزارش شود.

نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره یک)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره یک)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره یک)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره یک)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره یک)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره یک)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره یک)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره یک)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره یک)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره یک)

کد خبر 427

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 2 =