ارسال گزارش های ایمنی به اداره کار الکترونیکی شد

به استناد ماده 7 آئین نامه حفاظت کارگاه های ساختمانی: " هرگاه مهندسین ناظر در ارتباط با نحوه ی اجرای عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال وقوع حادثه را دربر داشته باشد باید مراتب را به همراه راهنمایی های لازم، کتبا به کارفرما یا کارفرمایان اطلاع داده و رونوشت آن را به اداره کار و امور اجتماعی و مرجع صدور پروانه ساختمان تسلیم نمایند.

با توجه به الزامات ماده مذکور و دیگر ضوابط مرتبط در قوانین، مهندسین ناظر موظفند به هنگام مشاهده تخلفات از مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، آئین نامه حفاظت کارگاه های ساختمانی و ... که احتمال وقوع حادثه را در پی خواهد داشت، علاوه بر مرجع صدور پروانه، موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی نیز گزارش نمایند.

در همین راستا و پیرو گسترش خدمات الکترونیکی سازمان و همچنین به جهت تسریع در انجام فرایندها و ارسال به موقع گزارش های ایمنی کارگاه های ساختمانی، با توجه به حساسیت موضوع و تبعات احتمالی که ممکن است گریبان گیر ناظرین پروژه گردد، امکان ارسال گزارش های ایمنی بصورت الکترونیک با توجه به تعامل صورت گرفته با اداره کار و امور اجتماع از تاریخ 20 دی ماه 1399 به شرح ذیل از طریق سامانه نماسان فراهم گردیده است.

1)ورود به کارتابل شخصی در سامانه نماسان
2)ورود به زیر سیستم گزارش های نظارتی
3)انتخاب و باز نمودن پروژه از قسمت عملیات
4)ورود به قسمت گزارش جدید و انتخاب گزینه گزارش ایمنی
5)تکمیل اطلاعات مورد نیاز و نیز بارگذاری ابلاغ صورت گرفته به مالک به همراه مکاتبه با اداره کار و امور اجتماعی طبق فرم های ذیل:

فایل دریافت فرم یک (ابلاغیه رعایت موارد ایمنی):

فایل دریافت فرم دو ( مکاتبه با اداره کار):

•    لازم به ذکر است همانطور که قبلا نیز اشاره گردیده، نیاز است موارد حادثه ساز(مطابق با مبحث دوازدهم، آئین نامه حفاظت کارگاه های ساختمانی و ...) دقیقا و به همراه راهنمایی های لازم به مالک ابلاغ و از ایشان رسید دریافت گردد.   

راهنمای ارسال گزارش ایمنی

کد خبر 404

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =